Aktualności

Program Złoża Kariery

Jakie typy osobowości można spotkać w środowisku pracy i jak się z nimi efektywnie komunikować? Jak skutecznie współpracować z osobami z różnych pokoleń oraz rozpoznawać ich potrzeby i oczekiwania? Jak świadomie kreować pozytywne pierwsze wrażenie w środowisku biznesowym? Co robić, by otrzymywać od przełożonego wartościowe informacje zwrotne na temat swojej pracy?
Odpowiedzi na powyższe pytania mogli uzyskać praktykanci programu „Złoża Kariery” podczas szkolenia pt. „Komunikacja i współpraca dla osób wchodzących na rynek pracy”.

Warsztat ma charakter cykliczny i jest organizowany dla uczestników każdej edycji praktyk. Tym razem odbył się on 19 lipca. Szkolenie było prowadzone przez Iwonę Staniszewską i Irminę Stępniewską z Departamentu Personalnego, które na co dzień zajmują się m.in. realizacją programów edukacyjno–stażowych oraz wdrażaniem studentów i absolwentów do pracy w organizacji. Pozwoliło to na wzbogacenie jego treści o praktyczne porady i wskazówki. Intencją prowadzących szkolenie było skupienie się przede wszystkim na wymiarze praktycznym zajęć, dlatego prowadzono je w formule warsztatowej, a program został opracowany w taki sposób, by stwarzał on okazję do jak największej aktywności ze strony uczestników. Znalazły się w nim m. in. zadania indywidualne, pracę w grupach i case studies.

Głównym celem szkolenia jest ułatwienie młodym ludziom rozpoczęcia kariery zawodowej i adaptacji w nowym miejscu pracy poprzez rozwijanie ich kompetencji interpersonalnych, przekazanie wiedzy z zakresu świadomego kreowania pozytywnego pierwszego wrażenia oraz dobrych relacji ze współpracownikami. Warsztat stanowi także ciekawą formę integracji i stwarza możliwość lepszego poznania się uczestników praktyk.

W trakcie spotkania podejmowano takie zagadnienia jak:

  • Rola i idealny model praktykanta
  • Typy współpracowników i sposoby komunikacji z poszczególnymi grupami
  • Współpraca z osobami z różnych generacji pokoleniowych
  • Świadome kreowanie pierwszego wrażenia i jego składowe

Jednym z ważniejszych elementów szkolenia była refleksja nad potrzebami oraz zobowiązaniami praktykanta i organizacji: – To bardzo istotne, by przyjąć na chwilę punkt widzenia drugiej strony, a więc by uczestnicy warsztatu mieli możliwość zastanowienia się nie tylko nad tym, co jest ważne dla nich, ale też za co są odpowiedzialni i czego oczekuje od nich organizacja – podkreśla Iwona Staniszewska
z programu „Złoża Kariery”. Poza prezentowaniem uniwersalnych treści, szkolenie jest także okazją do przekazania uczestnikom podstawowych informacji na temat kultury organizacyjnej PGNiG, stanowiącej punkt wyjścia do rozważań na temat cech praktykantów, które są szczególnie cenione w Spółce.

– Oprócz tego, że szkolenie miało za zadanie przekazać nam nowe informacje i rozwijać kompetencje, to usystematyzowało posiadaną już wiedzę. Okazało się także świetną okazją do zweryfikowania swoich umiejętności oraz osobistej refleksji o obszarach, które wymagają udoskonalenia. Pozytywnie zaskoczyła mnie duża liczba ćwiczeń praktycznych – ocenia Paulina Kałużna, jedna z uczestniczek szkolenia.

Warsztat „Komunikacja i współpraca dla osób wchodzących na rynek pracy” powstał z myślą nie tylko o praktykantach programu „Złoża Kariery”. Z powodzeniem może być on kierowany do wszystkich studentów i absolwentów, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy i potrzebują wiedzy na temat tego, jak odnaleźć się w nowej dla nich sytuacji. Zapraszamy do współpracy koła naukowe i organizacje studenckie, które chciałyby zorganizować powyższe szkolenie na swojej uczelni.