Oferty Praktyk w PGNiG SA

Program Złoża Kariery

PRAKTYKA w Dziale Operacji LNG

Oddział Obrotu Hurtowego

WięcejAplikuj!

Dział zajmuje się organizacją od strony operacyjnej i logistyką dostaw LNG do Polski, współpracuje w tym zakresie z dostawcami oraz z innymi podmiotami zaangażowanymi w handel morski LNG’ odpowiada za terminową obsługę zawinięć zbiornikowców LNG do Świnoujścia oraz rozliczenia dostaw.

Zakres zadań

  • Wsparcie Działu Operacji LNG w obsłudze dostaw LNG do Świnoujścia drogą morską;
  • Wsparcie w obsłudze logistycznej w zakresie rozładunku zbiornikowców LNG: kontakt z terminalem LNG w Świnoujściu, odbiorcami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w proces obrotu LNG, koordynacja rozliczeń, rejestracja wykonywanych dostaw i kontrola dokumentacji

Wymagania

  • Gotowość do podjęcia 3 – miesięcznej praktyki od marca 2018 roku, w wymiarze 40 godzin tygodniowo;
  • Student co najmniej III roku lub absolwent (do 12 miesięcy od obrony pracy dyplomowej) na jednym z wybranych kierunków: ekonomia, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, handel zagraniczny
  • Zaawansowana znajomość języka angielskiego;
  • Zaawansowana znajomość pakietu Office, w szczególności Ms Excel i Ms PowerPoint

Oferujemy

  • Umowę o płatną praktykę absolwencką;
  • Możliwość przedłużenia współpracy z najlepszymi Praktykantami

PRAKTYKA w Dziale Informacyjno-Analitycznym

Centrala Spółki

WięcejAplikuj!

Dział zajmuje się przygotowywaniem analiz dotyczących m.in. podmiotów i osób współpracujących z Grupą Kapitałową, czy stanu bezpieczeństwa funkcjonowania podmiotów PGNiG w różnych obszarach podwyższonego ryzyka.

Zakres zadań

  • Monitoring wybranych zagadnień we wskazanych obszarach ryzyka;
  • Pozyskiwanie, weryfikowanie i segregowanie informacji
  • Analiza informacji

Wymagania

  • Gotowość do podjęcia 3 – miesięcznej praktyki od marca 2018 roku, w wymiarze 40 godzin tygodniowo;
  • Student co najmniej III roku lub absolwent (do 12 miesięcy od obrony pracy dyplomowej) jednego z wybranych kierunków: energetyka, dziennikarstwo, studia wschodnie, stosunki międzynarodowe;
  • Znajomość sektora energetycznego;
  • Zaawansowana znajomość języka angielskiego oraz języka rosyjskiego;
  • Mile widziana znajomość innego języka wschodniego;
  • Przynajmniej średniozaawansowana znajomość obsługi Ms Word i MS PowerPoint;
  • Mile widziana znajomość branży energetycznej;
  • Umiejętność wyszukiwania i analizowania danych

Oferujemy

  • Umowę o płatną praktykę absolwencką;
  • Możliwość przedłużenia współpracy z najlepszymi Praktykantami

PRAKTYKA w Dziale Strategii i Analiz

Centrala Spółki

WięcejAplikuj!

Dział odpowiada ze przygotowanie, wdrożenie i monitorowanie Strategii Grupy Kapitałowej, konsultacje strategii Spółek zależnych, wyznaczanie i rozliczanie celów (KPI) w ramach systemu MBO.

Ponadto, w Dziale prowadzone są analizy strategiczne otoczenia biznesowego Grupy Kapitałowej (analizy rynków, spółek, nowych przedsięwzięć) wspierające podejmowanie kluczowych decyzji zarządczych przez wyższą kadrę menedżerską oraz nadawanie nowych kierunków rozwoju. Dział odpowiada również za koordynację działalność M&A w całej Grupie Kapitałowej.

Zakres zadań

  • Analizy nowych kierunków potencjalnej ekspansji GK PGNiG (np. nowe rynki geograficzne, nowe segmenty produktowe);
  • Analizy finansowe, operacyjne i strategiczne potencjalnych celów akwizycyjnych;
  • Analizy strategiczne na potrzeby zarządu Spółki;
  • Uczestnictwo w pracach Komitetu M&A i Dezinwestycji – przygotowywanie materiałów, analiz, rekomendacji dot. potencjalnej transakcji oraz sporządzanie protokołów z posiedzeń Komitetu M&A i Dezinwestycji;
  • Monitorowanie realizacji Strategii Grupy Kapitałowej oraz raportowanie wykonania Strategii dla zarządu Spółki;
  • Wsparcie członków Działu przy realizacji strategicznych projektów dla Grupy Kapitałowej;
  • Przygotowanie wniosków na Zarząd i/lub Radę Nadzorczą Spółki

Wymagania

  • Gotowość do podjęcia 3 – miesięcznej praktyki od marca 2018 roku, w wymiarze 40 godzin tygodniowo;
  • Student co najmniej III roku lub absolwent (do 12 miesięcy od obrony pracy dyplomowej) jednego z wybranych kierunków: ekonomia, zarządzanie, finanse, energetyka;
  • Średniozaawansowana znajomość języka angielskiego;
  • Średniozaawansowana znajomość pakietu Ms Office, w szczególności Ms Excel i Ms PowerPoint;
  • Umiejętność analitycznego myślenia

Oferujemy

  • Umowę o płatną praktykę absolwencką;
  • Możliwość przedłużenia współpracy z najlepszymi Praktykantami

PRAKTYKA w Dziale Rozliczeń

Oddział Obrotu Hurtowego

WięcejAplikuj!

Dział bierze udział w zarządzaniu portfelem finansowym, ryzykiem ceny i wolumenami towarów oraz opracowaniu umów, dział odpowiedzialny jest również za rozliczanie umowy z odbiorcami hurtowymi, współtworzenie analiz rynkowych i sprzedażowych, przygotowania i wdrażanie harmonogramów płatności, krajowych planów pozyskania/sprzedaży: gazu, ropy naftowej i kondensatu.

Zakres zadań

  • Współpraca przy tworzeniu narzędzi usprawniających pracę działu oraz eliminujących pomyłki (Excel +systemy klasy ERP);
  • Współpraca w rozliczaniu umów zakupowych i sprzedażowych gazu i energii elektrycznej oraz giełd towarowych

Wymagania

  • Gotowość do podjęcia 3 – miesięcznej praktyki od marca 2018 roku, w wymiarze 40 godzin tygodniowo;
  • Student co najmniej III roku lub absolwent (do 12 miesięcy od obrony pracy dyplomowej) jednego z wybranych kierunków: ekonomia, informatyka, nauki ścisłe (matematyka, statystyka itp.);
  • Średniozaawansowana znajomość języka angielskiego;
  • Zaawansowana znajomość pakietu Ms Office, w szczególności Ms Excel;
  • Średniozaawansowana znajomość języka VBA;
  • Umiejętność analitycznego myślenia

Oferujemy

  • Umowę o płatną praktykę absolwencką;
  • Możliwość przedłużenia współpracy z najlepszymi Praktykantami

PRAKTYKA w Dziale Origination i Rozwoju Produktów

Oddział Obrotu Hurtowego

WięcejAplikuj!

Dział zajmuje się rozwojem działalności handlowej na rynkach zagranicznych, rozwojem nowych produktów i usług oraz marketingiem produktowym.

Zakres zadań

  Wsparcie działań marketingowych realizowanych w obszarze handlu B2B, w tym m.in.

  • Organizacja spotkań z obecnymi i potencjalnymi kontrahentami;
  • Organizacja udziału Oddziału Obrotu Hurtowego w wydarzeniach branżowych realizowanych w Polsce i zagranicą (targi, konferencje, seminaria, itp.);
  • Organizacja uroczystości podpisywania umów;
  • Analiza działań handlowych i marketingowych konkurencji;
  • Przygotowanie i koordynacja realizacji badań satysfakcji klientów;
  • Produkcja materiałów BTL i ATL;
  • Redagowanie materiałów promocyjnych i komunikatów prasowych;
  • Nadzór nad zamieszczaniem treści na stronie internetowej PGNiG w obszarze działalności Oddziału Obrotu Hurtowego;
  • Zamawianie i dystrybucja upominków;
  • Tworzenie prezentacji na potrzeby wspierania działalności handlowej i marketingowej

Wymagania

  • Gotowość do podjęcia 3 – miesięcznej praktyki od marca 2018 roku, w wymiarze 40 godzin tygodniowo;
  • Student co najmniej III roku lub absolwent (do 12 miesięcy od obrony pracy dyplomowej) jednego z wybranych kierunków: ekonomia, marketing i zarządzanie, psychologia, pedagogika, socjologia;
  • Zaawansowana znajomość języka angielskiego;
  • Mile widziana znajomość języka rosyjskiego;
  • Średniozaawansowana znajomość pakietu Office, w szczególności Ms Excel i Ms PowerPoint

Oferujemy

  • Umowę o płatną praktykę absolwencką;
  • Możliwość przedłużenia współpracy z najlepszymi Praktykantami

PRAKTYKA w Dziale Analiz Rynku

Oddział Obrotu Hurtowego

WięcejAplikuj!

Dział stanowi centrum kompetencyjne dla PGNiG w zakresie analiz i prognoz czynników fundamentalnych i cen na rynkach gazu ziemnego, ropy naftowej, produktów ropopochodnych, energii elektrycznej, praw majątkowych i uprawnień do emisji CO2.

Pracownicy działu sporządzają ponadto analizy na potrzeby zarządzania portfelem gazu, ropy naftowej i energii elektrycznej, szczególnie te wymagające przetwarzania dużej ilości danych i tworzenia matematycznych modeli cenowych. W pracy działu wykorzystywane są najnowsze technologie informatyczne: bazy i hurtownie danych, systemy BI i języki programowania takie jak R czy SQL.

Zakres zadań

  • Tworzenie raportów business intelligence;
  • Przygotowywanie analiz, raportów i prezentacji dotyczących rynku gazu ziemnego, LNG, energii elektrycznej, uprawnień do emisji CO2, węgla, ropy, walutowego;
  • Udział w tworzeniu modeli matematycznych/statystycznych dla rynków energii;
  • Rozwój bazy danych rynkowych

Wymagania

  • Gotowość do podjęcia 3 – miesięcznej praktyki od marca 2018 roku, w wymiarze 40 godzin tygodniowo;
  • Student co najmniej III roku lub absolwent (do 12 miesięcy od obrony pracy dyplomowej) jednego z wybranych kierunków: ekonomia, informatyka, nauki ścisłe (matematyka, statystyka itp.);
  • Średniozaawansowana znajomość języka angielskiego;
  • Zaawansowana znajomość pakietu Ms Office, w szczególności Ms Excel i Ms PowerPoint;
  • Średniozaawansowana znajomość języka R i języka VBA;
  • Mile widziana znajomość baz danych, języka zapytań SQL oraz narzędzi klasy Business Intelligence (preferowany Power BI);
  • Umiejętność analitycznego myślenia

Oferujemy

  • Umowę o płatną praktykę absolwencką;
  • Możliwość przedłużenia współpracy z najlepszymi Praktykantami

PRAKTYKA w Dziale LNG Małej Skali

Oddział Obrotu Hurtowego

WięcejAplikuj!

Dział zajmuje się sprzedażą LNG z Terminala za pośrednictwem autocystern, w pierwotnej, płynnej postaci. Odbiorcami są spółki obrotu dostarczające LNG do stacji regazyfikacyjnych własnych klientów, albo odbiorcy końcowi dysponujący własnym transportem.

Zakres zadań

  • Prowadzenie bieżącej statystyki załadunków i kontrola dokumentacji;
  • Udział w spotkaniach z przedstawicielami Terminala oraz Oddziału PGNiG w Odolanowie;
  • Monitorowanie rynku LNG małej skali oraz przygotowywanie analiz i prezentacji wybranych obszarów;
  • Współpraca z innymi komórkami Oddziału Obrotu Hurtowego w obszarze LNG małej skali
  • Przygotowywanie projektów umów i porozumień transakcyjnych;
  • Zapoznanie się ze sposobem uzgadniania harmonogramów załadunków LNG na Terminalu LNG w Świnoujściu;
  • Zapoznanie się z dokumentacja handlową

Wymagania

  • Gotowość do podjęcia 3 – miesięcznej praktyki od marca 2018 roku, w wymiarze 40 godzin tygodniowo;
  • Student co najmniej III roku lub absolwent (do 12 miesięcy od obrony pracy dyplomowej) jednego z wybranych kierunków: ekonomia, logistyka, energetyka, stosunki międzynarodowe, handel zagraniczny;
  • Zaawansowana znajomość języka angielskiego;
  • Zaawansowana znajomość pakietu Office, w szczególności Ms Excel i Ms PowerPoint

Oferujemy

  • Umowę o płatną praktykę absolwencką;
  • Możliwość przedłużenia współpracy z najlepszymi Praktykantami

Często zadawane pytania

Kto może wziąć udział w Programie?

Program Praktyk przeznaczony jest dla studentów co najmniej III roku studiów oraz absolwentów, którzy ukończyli studia magisterskie (dotyczy pierwszego kierunku studiów) nie później niż 12 miesięcy licząc do dnia publikacji ogłoszenia o naborze na praktyki, którzy spełniają następujące kryteria:

 • osiągają/osiągali bardzo dobre wyniki w nauce (potwierdzone wysoką średnią),
 • działają aktywnie na uczelni (organizacje studenckie, koła naukowe, konferencje naukowe),
 • są zainteresowani zdobyciem praktycznej wiedzy, nie tylko w branży oil&gas i potrafią ciekawie uzasadnić to zainteresowanie,
 • prześlą zgłoszenie w odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne.
Gdzie odbywają się praktyki?

Praktyki organizowane są w Warszawie - w Centrali Spółki oraz w Oddziale Obrotu Hurtowego, z uwzględnieniem zapotrzebowania na zatrudnienie praktykantów zgłoszonego dział oraz preferencji i kierunków studiów rekrutowanych kandydatów.

Jaką funkcję pełni Centrala Spółki?

Centrala to wyspecjalizowana komórka PGNiG składająca się z departamentów odpowiedzialnych za operacyjne funkcjonowanie Spółki w obszarach takich jak m.in.: strategia, rozliczenia, finanse, obsługa kadrowa i prawna, administracja, relacje z innymi podmiotami Grupy Kapitałowej, badania i rozwój, projekty innowacyjne, zarządzanie projektami.

Jaką funkcję pełni Oddział Obrotu Hurtowego?

Oddział Obrotu Hurtowego jest wyspecjalizowaną komórką PGNiG w obszarze handlu gazem ziemnym, LNG, ropą naftową, energią elektryczną, uprawnieniami CO2 i prawami majątkowymi.

Jego rola jest zapewnienie największych dostaw gazu ziemnego do Polski.

Gdzie szukać informacji związanych z rekrutacją na praktyki?

Rekrutacja do Programu Praktyk zostaje uruchomiona z chwilą umieszczenia w ogólnodostępnych portalach rekrutacyjnych, na stronie www.zlozakariery.pl oraz na profilu Złoża Kariery na Facebook’u ogłoszenia rekrutacyjnego wraz z linkiem do elektronicznego formularza rekrutacyjnego.

Jak długo trwa proces rekrutacji na praktyki?

Proces rekrutacji składa się z kilku etapów:

1. przyjmowanie zgłoszeń kandydatów on-line (zazwyczaj ok. 3 tygodni),

2. preselekcja nadesłanych aplikacji w oparciu o przedstawione w ogłoszeniu rekrutacyjnym kryteria formalne;

3. testy on-line dla wybranej grupy kandydatów

4. spotkania rekrutacyjne z najlepszymi kandydatami

Brałem/am już udział w Programie praktyk. Czy mogę aplikować po raz kolejny?

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich łączny okres praktyki absolwenckiej nie może być dłuższy niż trzy miesiące. W związku z tym kandydaci, którzy odbyli już praktykę w PGNiG SA na podstawie umowy o praktykę absolwencką:

a) w wymiarze jednego bądź dwóch miesięcy – po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji,
mogą odbyć praktykę w wymiarze jednego lub dwóch miesięcy w zależności od czasu trwania wcześniejszej praktyki,

b) w wymiarze trzech miesięcy – nie mogą wziąć udziału w Programie Praktyk.

Gdzie można znaleźć więcej informacji o Programie?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Programie odwiedź nas na: https://pl-pl.facebook.com/zloza.kariery/ bądź skontaktuj się mailowo: zloza.kariery@pgnig.pl.

Copyrights PGNiG 2017 | Powered by 1CONNECT