Aktualności

Program Złoża Kariery

01.03.2018 r. rozpoczęliśmy kolejną- trzecią już edycję praktyk w ramach „Złóż Kariery”. Tym samym powitaliśmy w PGNiG SA 10 nowych praktykantów. Tradycyjnie pierwszego dnia praktyk zorganizowane zostało dla nich całodzienne wydarzenie o charakterze informacyjno-adaptacyjnym zwane „Welcome Day”.

Na początku każdego spotkania przeprowadzane są zadania grupowe i ćwiczenia, które stwarzają możliwość bliższego poznania pozostałych uczestników „Złóż Kariery” oraz zmniejszenia stresu, który im towarzyszy w pierwszym dniu praktyki. W trakcie wydarzenia przekazywane są również najważniejsze informacje na temat Spółki, jej struktury oraz głównych segmentów działalności całej grupy kapitałowej. Kolejny istotny element „Welcome Day” stanowi spotkanie z zespołem realizującym Program, podczas którego omawiane są zasady organizacyjne związane z odbywaniem praktyk oraz przekazywane są najważniejsze informacje na temat pracy w PGNiG. Ważnym elementem wydarzenia są także obowiązkowe szkolenia, które odbywają wszyscy nowozatrudnieni pracownicy np. z zakresu BHP, czy też polityki bezpieczeństwa i poufności danych. Wszystkie realizowane tego dnia działania mają na celu lepsze przygotowanie praktykantów do współpracy ze Spółką oraz ułatwienie im adaptacji w nowym otoczeniu.

Praktykanci będą przez najbliższe 3 miesiące zdobywać praktyczne doświadczenia zawodowe w następujących działach Centrali i Oddziału Obrotu Hurtowego:

 • Dział Analiz Rynku
 • Dział LNG Małej Skali
 • Dział Operacji LNG
 • Dział Zarządznia Ryzykiem Kredytowym
 • Dział Ochrony Środowiska
 • Dział Origination i Rozwoju Produktów
 • Dział Zarządzania Prawami Własności Intelektualnej
 • Dział Compliance
 • Dział Strategii i Analiz
 • Dział Rozliczeń

Poza zadaniami realizowanymi w działach, praktykanci „Złóż Kariery” będą mogli  także uczestniczyć w dodatkowych wydarzeniach, których celem jest poznanie nie tylko bieżącej działalności Spółki, lecz także jej historii oraz rozwijanie ich wiedzy praktycznej i kompetencji społecznych. Wśród aktywności, które zostały przygotowane dla uczestników bieżącej edycji, wymienić należy:

 • zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Gazownictwa znajdującego się na terenie PGNiG,
 • szkolenie z zakresu zarządzania projektami,
 • szkolenie „Komunikacja i współpraca dla osób wchodzących na rynek pracy”,
 • uczestnictwo w rozwojowej sesji Development Center,
 • wyjazd terenowy połączony ze zwiedzaniem kopalni gazu ziemnego i prowadzonych odwiertów.

Rekrutacja do kolejnej edycji praktyk, które będą odbywały się w okresie od lipca do września br., rozpocznie się w kwietniu. Szczegóły zostaną podane wkrótce.

Poniżej krótka relacja z „Welcome Day”, który został zrealizowany 01.03.2018 r.