Oferty Praktyk w PGNiG SA

Program Złoża Kariery

PRAKTYKA w Dziale Współpracy Naukowo-Badawczej

Centrala Spółki / Departament Badań i Rozwoju

WięcejAplikuj!

Dział Współpracy Naukowo-Badawczej zajmuje się zarządzaniem procesem pozyskiwania projektów B+R. Analizowane są optymalne możliwości realizacji przedsięwzięć badawczo-rozwojowych z oceną pozyskanych propozycji B+R. Dział współpracuje bezpośrednio z instytucjami naukowymi i uczelniami w celu realizacji podstaw technologicznych planowanych działań rozwojowych i innowacyjnych w ramach całej Grupy Kapitałowej PGNiG. Współpracuje z zagranicznymi podmiotami w zakresie B+R i innowacyjnych rozwiązań sektora energii i gazownictwa. Dział Współpracy Naukowo-Badawczej koordynuje działania badawczo-rozwojowe w ramach GK oraz pełni nadzór nad tworzeniem konsorcjów i platform naukowo-przemysłowych.

Zakres zadań

  • Udział w pracach pozyskiwania nowych projektów badawczo-rozwojowych z sektora energii i ochrony środowiska (OZE);
  • Wsparcie w koordynowaniu bieżących projektów dotyczących ochrony środowiska;
  • Udział w pracy zespołu współpracy naukowo-badawczej przy inauguracji akcji ofertowej 2019;
  • Udział w pracy zespołu projektowego dot. paliw alternatywnych stanowiących potencjalny nowy obszar działalności Spółki.

Wymagania

  • Gotowość do podjęcia 3 – miesięcznej praktyki od października, w wymiarze 40 godzin tygodniowo;
  • Student co najmniej IV roku lub absolwent (do 12 miesięcy od obrony pracy dyplomowej) jednego z wybranych kierunków: energetyka, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, biotechnologia, paliwa alternatywne;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
  • Średniozaawansowana znajomość pakietu Ms Office, w tym MS Project;
  • Średniozaawansowana znajomość VBA.

Oferujemy

  • Umowę o płatną praktykę;
  • Poznanie Metodyki Zarządzania działalnością B+R w PGNiG;
  • Udział w pracach w zakresie B+R w obszarze ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii oraz paliw alternatywnych;
  • Wsparcie opiekuna merytorycznego przy realizacji powierzonych zadań/projektów;
  • Możliwość przedłużenia współpracy z najlepszymi praktykantami.

Często zadawane pytania

Kto może wziąć udział w Programie?

Program Praktyk przeznaczony jest dla studentów co najmniej IV roku studiów oraz absolwentów, którzy ukończyli studia magisterskie (dotyczy pierwszego kierunku studiów) nie później niż 12 miesięcy licząc do dnia publikacji ogłoszenia o naborze na praktyki, którzy spełniają następujące kryteria:

 • działają aktywnie na uczelni (organizacje studenckie, koła naukowe, konferencje naukowe),
 • są zainteresowani zdobyciem praktycznej wiedzy, w interesującym ich obszarze zawodowym,
 • prześlą zgłoszenie w odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne.
Gdzie odbywają się praktyki?

Praktyki organizowane są w Warszawie - w Centrali Spółki oraz w Oddziale Obrotu Hurtowego, z uwzględnieniem zapotrzebowania na zatrudnienie praktykantów zgłoszonego dział oraz preferencji i kierunków studiów rekrutowanych kandydatów.

Czy można aplikować do więcej niż 1 działu?

W ramach Programu Praktyk V edycji kandydat może wysłać zgłoszenie przyjęcia na praktykę do nie więcej niż 3 komórek organizacyjnych PGNiG SA. W przypadku wysłania więcej niż jednego zgłoszenia, o wyborze komórki organizacyjnej, do której będą prowadzone rozmowy z kandydatem, decyduje zespół rekrutacyjny Programu Praktyk.

Jaką funkcję pełni Centrala Spółki?

Centrala to wyspecjalizowana komórka PGNiG składająca się z departamentów odpowiedzialnych za operacyjne funkcjonowanie Spółki w obszarach takich jak m.in.: strategia, rozliczenia, finanse, obsługa kadrowa i prawna, administracja, relacje z innymi podmiotami Grupy Kapitałowej, badania i rozwój, projekty innowacyjne, zarządzanie projektami.

Jaką funkcję pełni Oddział Obrotu Hurtowego?

Oddział Obrotu Hurtowego jest wyspecjalizowaną komórką PGNiG w obszarze handlu gazem ziemnym, LNG, ropą naftową, energią elektryczną, uprawnieniami CO2 i prawami majątkowymi.

Jego rola jest zapewnienie największych dostaw gazu ziemnego do Polski.

Gdzie szukać informacji związanych z rekrutacją na praktyki?

Rekrutacja do Programu Praktyk zostaje uruchomiona z chwilą umieszczenia w ogólnodostępnych portalach rekrutacyjnych, na stronie www.zlozakariery.pl oraz na profilu Złoża Kariery na Facebook’u ogłoszenia rekrutacyjnego wraz z linkiem do elektronicznego formularza rekrutacyjnego.

Jak długo trwa proces rekrutacji na praktyki?

Proces rekrutacji składa się z kilku etapów:

1. przyjmowanie zgłoszeń kandydatów on-line (zazwyczaj ok. 2-3 tygodni),

2. preselekcja nadesłanych aplikacji w oparciu o przedstawione w ogłoszeniu rekrutacyjnym kryteria formalne;

3. spotkania rekrutacyjne z najlepszymi kandydatami.

Brałem/am już udział w Programie praktyk. Czy mogę aplikować po raz kolejny?

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich łączny okres praktyki absolwenckiej nie może być dłuższy niż trzy miesiące. W związku z tym kandydaci, którzy odbyli już praktykę w PGNiG SA na podstawie umowy o praktykę absolwencką:

a) w wymiarze jednego bądź dwóch miesięcy – po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji,
mogą odbyć praktykę w wymiarze jednego lub dwóch miesięcy w zależności od czasu trwania wcześniejszej praktyki,

b) w wymiarze trzech miesięcy – nie mogą wziąć udziału w Programie Praktyk.

Gdzie można znaleźć więcej informacji o Programie?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Programie odwiedź nas na: https://pl-pl.facebook.com/zloza.kariery/ bądź skontaktuj się mailowo: zloza.kariery@pgnig.pl.

Copyrights PGNiG 2017 | Powered by 1CONNECT