Aktualności

Program Złoża Kariery

W lipcu rozpoczęliśmy 4 edycję praktyk w „Złożach Kariery”. Tym razem zaprosiliśmy do współpracy 9 studentów i absolwentów uczelni wyższych. Wzorem poprzednich edycji praktyki rozpoczęliśmy
od Welcome Day, czyli całodziennego spotkania informacyjno-adaptacyjnego dla praktykantów, którego celem było jak najlepsze przygotowanie ich do współpracy i ułatwienie adaptacji w nowy środowisku.                                                                                       

Pierwszy, powitalny dzień był okazją do zapoznania się ze stroną formalną praktyk oraz do  spotkania z zespołem realizującym Program w PGNiG. Omówione zostały zasady organizacyjne
związane z odbywaniem praktyk, przekazaliśmy także praktykantom ważne informacje na temat pracy w PGNiG SA, struktury organizacyjnej spółki oraz głównych segmentów działalności całej Grupy Kapitałowej. Ważnym elementem Welcome Day były zadania grupowe i ćwiczenia integracyjne, które pozwoliły na wzajemne poznanie się uczestników „Złóż Kariery”.
Podczas spotkania przeprowadzone zostały ponadto obowiązkowe szkolenia z zakresu BHP oraz polityki bezpieczeństwa i poufności danych.                 

Najbliższe trzy miesiące to okres, w którym praktykanci będą zdobywać cenną wiedzę oraz praktyczne doświadczenie zawodowe w następujących działach Centrali spółki i w Oddziale Obrotu Hurtowego:

 • Zarządzania Ryzykiem Finansowym
 • Współpracy Naukowo-Badawczej
 • Pozyskiwania Finansowania
 • Zarządzania Zakupami
 • Ewidencji Należności i Zobowiązań
 • Kadr
 • Rozwoju Kadr
 • Prognozowania Sprzedaży
 • Handlowej Dyspozycji Gazem

Umożliwienie młodym ludziom rozwoju kompetencji oraz zdobywania praktycznych umiejętności to fundamenty każdego programu praktyk. Tym, co wyróżnia „Złoża Kariery” są dodatkowe aktywności,
które – poza wymienionymi funkcjami – mają na celu zapoznanie praktykantów z bieżącą działalnością spółki i jej historią.

Na uczestników letnich praktyk czekają takie atrakcje, jak:

 • Szkolenie kompetencyjne: „Komunikacja i współpraca dla osób wchodzących na rynek pracy”,
 • Zwiedzanie znajdującego się na terenie PGNiG Muzeum Gazownictwa,
 • Gra terenowa w klimacie przedwojennej Warszawy „Odkręć kurek historii”,
 • Uczestnictwo w rozwojowej sesji Development Center,
 • Wyjazd terenowy połączony ze zwiedzaniem kopalni gazu ziemnego i prowadzonych przez spółkę odwiertów.

Wszystkim praktykantom „Złóż Kariery” życzymy powodzenia w nowej roli!