Dołącz do nas i rozwijaj swoją karierę w PGNiG SA

Złoża Kariery to program stażowo-edukacyjny Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, który odpowiadając na potrzeby kadrowe w obszarach niezwiązanych z branżą poszukiwawczo-wydobywczą węglowodorów, jest otwarty na współpracę ze studentami i absolwentami różnych kierunków studiów.

Program

Trzy filary programu

Głównym elementem Programu są realizowane cyklicznie praktyki, które umożliwiają studentom i absolwentom zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego w jednej z największych polskich firm. Istotnym celem Złóż Kariery jest także informowanie o działalności Spółki, jej misji i historii oraz pokazanie, jak wygląda codzienna praca w PGNiG SA. W ramach Programu organizowane są także wydarzenia o charakterze edukacyjnym, które wspierają rozwój jego uczestników.

Piątki z PGNiG

Dowiedz się więcej o działalności spółki

W poprzednich latach przed rozpoczęciem lub w trakcie prowadzonej rekrutacji na praktyki organizowaliśmy spotkania informacyjne „Piątki z PGNiG”.

Czytaj więcej

Ich celem było przybliżenie studentom i absolwentom działalności i struktury Spółki, spotkanie z potencjalnymi przyszłymi przełożonymi, a także informowanie o inicjatywach podejmowanych w ramach Programu.

Praktyki

Zdobądź doświadczenie zawodowe w PGNiG SA

Praktyki w ramach Złóż Kariery są realizowane cyklicznie, kilka razy w roku. Uczestnikami Programu mogą być studenci i absolwenci kierunków niezwiązanych z branżą poszukiwawczo-wydobywczą.

Warsztaty

Chętnie odwiedzimy Twoją uczelnię

Jednym z założeń Programu jest nawiązywanie współpracy ze środowiskiem akademickim poprzez zacieśnienie kontaktów z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi, prowadzenie warsztatów na uczelniach, a także udział w targach pracy.

Czytaj więcej

Dotychczas realizowaliśmy symulacje biznesowe dotyczące rynku LNG, warsztaty o tematyce podatkowej oraz rozwijające kompetencje społeczne – skontaktuj się z nami, jeśli chcesz, byśmy zorganizowali szkolenie na Twojej uczelni.

Aktualności

Dotychczasowe wydarzenia

Ogłoszenie o naborze na praktyki

Selekcja aplikacji

Rozmowy rekrutacyjne z wybranymi kandydatami

Wybór kandydatów na praktyki

Welcome Day i rozpoczęcie praktyk

Ewaluacja praktyk i wybór stażystów

Praktyki w PGNiG

Oferujemy 3-miesięczne płatne praktyki w wybranych komórkach organizacyjnych Centrali Spółki i Oddziału Obrotu Hurtowego. Obie jednostki mieszczą się w Warszawie. Rekrutacja do poszczególnych edycji startuje z ok. miesięcznym wyprzedzeniem. Najlepsi praktykanci każdej edycji mogą liczyć na przedłużenie współpracy w ramach 6-miesięcznego stażu, który rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu praktyki.

Celem nadrzędnym Programu Złoża Kariery jest budowanie pozytywnego wizerunku Spółki jako pracodawcy oraz pozyskanie do współpracy zdolnych studentów i absolwentów różnych kierunków studiów, którzy w przyszłości mogliby kontynuować swoją karierę zawodową w PGNiG SA. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest realizowanie praktyk wysokiej jakości.

Po zakończeniu praktyk najlepsi praktykanci mają możliwość pozostania w Spółce przez kolejne 6 miesięcy, kontynuując współpracę na postawie umowy stażowej. Staż jest doskonałą okazją, by samodzielnie realizować bardziej złożone i wymagające zadania, zbliżone do tych, które wykonują pozostali pracownicy oraz rozwijać swoje kompetencje społeczne.

Praktyki realizowane są w wymiarze pełnego etatu. Oferujemy wynagrodzenie adekwatne do wykonywanych zadań, jednakowe we wszystkich działach, w których odbywają się praktyki w danej edycji.

Dokładamy starań, żeby osoby odbywające praktyki w PGNiG SA mogły liczyć na możliwie szeroki udział w zadaniach, które wykonują pracownicy działu oraz na ich różnorodność. Stopień wdrożenia praktykantów w realne zadania komórki organizacyjnej jest jednak uzależniony od ich umiejętności, kompetencji oraz zaangażowania.

W każdej edycji programu oferujemy praktykantom możliwość udziału w dodatkowych wydarzeniach. Ich celem jest poznanie nie tylko bieżącej działalności Spółki, ale także jej historii oraz rozwijanie kompetencji społecznych takich jak asertywność, komunikacja, współdziałanie. Wśród tych aktywności wymienić należy: grę terenową, wyjazdy do kopalni gazu ziemnego i na odwierty, zwiedzanie Muzeum Gazownictwa, a także szkolenia.

W celu ułatwienia młodym ludziom adaptacji w nowym środowisku pracy i wdrożenia w przyszłe obowiązki na początku praktyki organizowane jest spotkanie informacyjno-adaptacyjne pt. Welcome Day. Ponadto każdy praktykant ma przypisanego opiekuna-mentora, który nie tylko zleca i nadzoruje wykonywanie poszczególnych zadań, ale przede wszystkim stanowi wsparcie w ich realizacji oraz dba o przyjazną atmosferę w pracy.

Dlaczego warto?

Wypowiedzi praktykantów

jako pracodawca

PGNiG SA jest nie tylko największą firmą wydobywczą w Polsce, ale dąży do tego, by być także jednym z najlepszych pracodawców. Dokładamy starań, by zapewnić naszym pracownikom stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych.

Ponad 4600 pracowników w Centrali Spółki i Oddziałach w całej Polsce

Ponad 600 osób zatrudnionych w Centrali, ponad 100 – w Oddziale Obrotu Hurtowego

Ponad 80 osób na płatnych praktykach w 2017 r. w ramach programów stażowych

%

17% załogi – pracownicy w wieku poniżej 35 lat

%

59% załogi – pracownicy ze stażem 15 i więcej lat

32 h – liczba godzin szkoleniowych przypadająca na jednego pracownika PGNiG w 2016 r.

Odkręć kurek historii

Jedną z interesujących inicjatyw realizowanych w Programie jest gra terenowa o tematyce historycznej pn. „Odkręć kurek historii”. Jest ona realizowana na zabytkowym terenie Spółki, a scenariusz nawiązuje do lat 30. XX wieku. Uczestnikami gry są praktykanci nie tylko Złóż Kariery, ale także pozostałych programów praktyk realizowanych w PGNiG SA. Czekają na nich ciekawe, niekiedy intrygujące zadania, dzięki którym mogą dowiedzieć się więcej o historii dawnej Gazowni Warszawskiej, na terenie której mieści się obecnie siedziba PGNiG SA.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Masz pomysł,w który moglibyśmy się zaangażować?

Napisz do nas

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224, Warszawa). Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Państwa zgłoszenia.

Więcej

Uzupełnienie pół „imię i nazwisko” oraz „adres mailowy” stanowi zgodę na przetwarzanie wpisanych danych osobowych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w celu ułatwienia z Państwem kontaktu w związku z wysłaniem zapytania. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.


Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Copyrights PGNiG 2017 | Powered by 1CONNECT